0-Meting SOTOG

Met deze 0-meting test je je huidige digitale vaardigheden. Dat doen we door jouw antwoorden te vergelijken met de minimale eisen die we binnen SOTOG stellen aan onze medewerkers. Dat kan betekenen dat je het advies krijgt een (aantal) modules te volgen omdat je de minimale vaardigheden nog niet beheerst. Deze modules moet je volgen. We checken ook of je dit gedaan hebt.  

Verder krijg je ook een of meer suggesties voor modules waarvan we denken dat die vaardigheden je werk makkelijker, leuker en vooral efficiënter maken. Deze suggesties hoef je niet op te volgen, maar we vinden het wel heel belangrijke vaardigheden.

Daarnaast kun je aan alle modules meedoen die je interessant lijken. 

Supertalent?

Heb je overal tienen voor gescoord? Dan kun je gelijk door naar de modules waar je hart sneller van gaat kloppen. Misschien wil je wel leren differentiëren met Forms of wil je leren hoe je video’s kunt maken met Screencast-O-Matic.

Geen tijd?

Iedereen binnen SOTOG heeft 10 uur in zijn normjaartaak gekregen om aan zijn digitale vaardigheden te werken. Dus ‘geen tijd’ bestaat niet.

leerlijn


leerdoelenNa de 0-Meting:

 1. Weet je wat je digitale vaardigheidsniveau is
 2. Weet je hoe je vaardigheden ervoor staan t.o.v. je collega’s
 3. Krijg je advies voor een persoonlijke leerroute, waarvan mogelijk een aantal verplichte modules en een aantal zeer wezenlijke modules.

tijdTijdsduur:

De 0-Meting duurt ongeveer 5 minuten. 

Onze basiseisen

We verwachten van je dat je weet hoe je moet werken met Microsoft 365 in de cloud en dat je weet wat je moet doen om veilig te werken met privacygevoelige gegevens van leerlingen, personeel of school.

Dat betekent concreet dat je volgende vaardigheden uit de volgende modules moet beheersen:

 • Microsoft 365: werken in de cloud
 • De cloud: het concept
 • Microsoft 365: van start       
 • AVG: de Basis
 • Microsoft 365: Internetbasisvaardigheden
 • Microsoft 365: van start met Outlook Mail
 • Microsoft 365: veilig omgaan met je Microsoft-account

Daarnaast vinden we dat de volgende vaardigheden je helpen om je werk makkelijker, leuker & efficiënter maken

Professionele houding

 • Microsoft 365: online samenwerken in bestanden
 • Microsoft 365: van start met Teams
 • Microsoft 365: van start met OneDrive

 Digitale Bronnen

 • Microsoft 365: van start met Word
 • Microsoft 365: van start met OneNote
 • Microsoft 365: van start met Excel
 • Microsoft 365: van start met PowerPoint 

Digitale geletterdheid

 • De digitale belevingswereld van de jeugd

Ben je enthousiast geraakt? Probeer dan ook eens deze vervolgmodules

Professionele houding

 • Microsoft 365: teams met collega's
 • Microsoft 365: je agenda op orde met Outlook Agenda
 • Microsoft 365: organiseer je mailbox

Digitale bronnen

 • Microsoft 365: documenten maken met Word
 • Microsoft 365: presentaties maken met PowerPoint
 • Microsoft 365: spreadsheets maken met Excel
 • AVG: op school
 • AVG: zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens
 • AVG: apps en tools in de klas

Lesgeven en leren

 • Microsoft 365: Teams in de klas

 Digitale geletterdheid

 • Veilig internetten: de basis
 • Digitale media: de basis


Leiderschapsscan

Als schoolleider werk je continu aan duurzaam beter onderwijs. Je maakt een plan, stelt de ontwikkeldoelen vast en gaat samen met je team aan de slag.   

Om het onderwijs te verbeteren speel je als schoolleider in op ontwikkelingen en zet je zelf ook ontwikkelingen in gang. Hoe zorg je ervoor dat je niet alles tegelijk aanpakt, maar focust op de juiste punten voor jouw situatie op dat moment.  

Wat je doet, heeft invloed op het handelen van de leraar in de klas en dus op de kwaliteit van het onderwijs. Als schoolleider is het daarom belangrijk om je rol te pakken als facilitator van het leren van en met elkaar. Specifiek als het om digitale transformatie gaat, geldt: je komt niet ver zonder de wil om te verbeteren, te veranderen en te leren. 

Ons doel is om jou als schoolleiders bewust te laten reflecteren over hoe je met deze verandering omgaat en hoe je invulling geeft aan je rol. Met deze scan krijg je als schoolleider een beeld van wat al goed gaat en waar je ontwikkelpunten liggen.  

Digitalisering van het onderwijs is niet nieuw en is al jaren gaande. Hoe zorg je ervoor dat dit duurzaam en toekomstbestendig gebeurt? 

Meer grip, meer houvast, meer controle over jouw onderwijsvisie, ondersteund door integratie van technologie.

Na de scan:

Na de scan krijg je direct inzicht in jouw eigen vaardigheidsniveau in de verschillende domeinen van de scan, aangevuld met een advies en/of literatuurtips waar je in de praktijk mee aan de slag kunt. 

 Wil je meer weten?Denk bijvoorbeeld aan: 

 • een overzicht van je eigen vaardigheidsniveaut.o.v. andere deelnemers; 
 • een totaaloverzicht van de niveaus van de schoolleiders binnen jouw schoolbestuur; 
 • suggesties die op jouw eigen leerroute zijn toegesneden. 

Neem dan contact op via onze website www.edutrainers.com of stuur een e-mail naar info@edutrainers.com 

Deze leiderschapsscan is mede mogelijk gemaakt door onderwijsvrienden SPEYK en Edutrainers. Samen werken aan nog beter onderwijs voor elk kind. 

Tijdsduur:

De scan duurt ongeveer 10 minuten.


Google Workspace: Scan Digitale didactische vaardigheden


Met deze scan meet je hoe vaardig je op dit moment bent in het werken met Google Workspace. Aan de hand van de leerlijn Digitale vaardigheden voor leraren leggen we je 23 stellingen voor. Elk domein omvat een aantal competenties. Bij elke competentie leggen we je een stelling voor.Edutrainers Leerlijn


leerdoelenNa de scan:

 • heb je een overzicht van je eigen vaardigheidsniveau;
 • krijg je een vergelijking met anderen die de scan hebben ingevuld;
 • krijg je suggesties voor jouw eigen leerroute.  

tijdTijdsduur:

De scan duurt ongeveer 5 minuten. 

Microsoft 365:

Scan Digitale didactische vaardigheden

Met deze scan meet je hoe vaardig je op dit moment bent in het werken met Microsoft 365. Aan de hand van de leerlijn digitale didactische vaardigheden voor leraren leggen we je 23 stellingen voor. Elk domein omvat een aantal competenties. Bij elke competentie leggen we je een stelling voor.


leerlijn


leerdoelenNa de scan:

 • krijg je een overzicht van je eigen vaardigheidsniveau;
 • krijg je een vergelijking met anderen die de scan hebben ingevuld;
 • krijg je suggesties voor jouw eigen leerroute.

tijdTijdsduur:

De scan duurt ongeveer 5 minuten. 

Microsoft 365: Scan OOP - Digitale vaardigheden


O-meting Onderwijs Ondersteunde personeel (OOP). Deze scan is gericht op medewerkers binnen een onderwijsinstelling die geen lesgeven, denk aan medewerkers van de administratie, directie, bestuur, beleid, HRM. 

Met deze scan meet je jouw digitale vaardigheden op dit moment. Dit doe je in deze scan aan de hand van de DigComp, Het DigCompEdu is de referentie kader die opgesteld is door de Europese Commissie en die de belangrijkste componenten van digitale competenties op 5 domeinen identificeert en meet. 

Edutrainers heeft de DigComp vertaald naar het Nederlands en passend gemaakt voor professionals in het onderwijs. Na het maken van de scan krijg je een overzicht van je niveau per domein en suggesties voor jouw leerroute. De scan is verbonden aan de leerblokken over Microsoft 365. 

De scan duurt ongeveer 5 minuten.

1 = Helemaal niet
2 = Af en toe
3 = Meestal/vaak
4 = Altijd/volledig

Na de 0-Meting:
 • Weet je wat je digitale vaardigheidsniveau is
 • Weet je hoe je vaardigheden ervoor staan t.o.v. je collega’s
 • Krijg je advies voor een persoonlijke leerroute, waarvan mogelijk een aantal verplichte modules en een aantal zeer wezenlijke modules.

0-Meting SIPOR

Met deze 0-meting test je je huidige digitale (didactische) vaardigheden. Na het invullen van de vragen krijg je een advies op maat voor te volgen leerblokken. Verder krijg je ook tips om modules te volgen waarin vaardigheden worden aangeleerd waarmee je je werk makkelijker, leuker en vooral efficiënter maakt. Deze suggesties hoef je niet op te volgen, maar we vinden het wel hele belangrijke vaardigheden. Je kunt uiteraard afwijken van de aanbevolen leerroute door andere leerblokken te volgen op basis van persoonlijke interesse. Of misschien wil je een leerblok samen met een collega volgen. Ook dat is mogelijk.

leerlijn