Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. Bijvoorbeeld een naam,
e-mailadres of een burgerservicenummer, maar ook een leerlingnummer. Je kunt daarmee namelijk makkelijk achterhalen over welke persoon het gaat.

» Globale woordenlijst