Verwerkersovereenkomst

Scholen zijn verplicht een verwerkersovereenkomst af te sluiten met iedere organisatie met wie ze persoonsgegevens van leerlingen delen. Denk bijvoorbeeld aan een leverancier van schoolboeken of van de elektronische leeromgeving. Zij hebben persoonsgegevens nodig om hun dienst te kunnen leveren. In een verwerkersovereenkomst leggen beide partijen vast welke gegevens uitgewisseld worden, waarom dat noodzakelijk is en wat de andere organisatie met de gegevens doet.

» Globale woordenlijst