Privacyverklaring

In een privacyverklaring staat welke persoonsgegevens de school verzamelt en op welke manier, hoe de gegevens gebruikt worden en hoe lang ze bewaard worden. Onder de AVG hebben scholen een informatieplicht. Dat betekent dat ze verplicht zijn om ouders en leerlingen duidelijk te informeren over wat ze met hun persoonsgegevens doen en waarom. In de praktijk is een online privacyverklaring de handigste manier om hieraan te voldoen.

» Globale woordenlijst