hacker

Als we AVG benoemen, dan denk je waarschijnlijk direct aan privacy. Het bezig zijn met veiligheid van data. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je met twee stappen moet inloggen, bijvoorbeeld met een wachtwoord en via een app op je telefoon. Dat is een manier om je data te beschermen.
Het goed omgaan met data is belangrijk. Datalekken en privacy komen regelmatig in het nieuws en het is belangrijk dat iedereen hier meer bewust van is. 95% van alle datalekken en hacks op scholen ontstaat bijvoorbeeld door een menselijke fout. Een hacker kan met die data bijvoorbeeld aankopen doen of met jouw gegevens andere hacks doorvoeren.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, is een Europese wet die de bescherming van persoonlijke gegevens en cyberveiligheid beter moet regelen. Deze wet heet in het Engels (en daarmee officieel) de GDPR: General Data Protection Regulation.

AVG gaat dus om de bescherming van jouw data, andermans data en wat iemand daar mee mag doen. Ook op school heb je hier veel mee te maken. Je werkt namelijk voortdurend met persoonsgegevens of data van leerlingen. Weet jij wat wel en niet mag en wat nodig is? In dit leerblok behandelen we de basis rond AVG.

Domein: Digitale bronnen

Competentie: Managen, beschermen en delen


LDNa dit leerblok:
  • kun je uitleggen wat AVG betekent;
  • kun je uitleggen waarom privacy belangrijk is;
  • weet je een aantal voorbeelden wat je zelf wel en niet kunt doen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

TTijdsduur:

30 minuten

VKVoorkennis:

Geen specifieke voorkennis nodig.

Disclaimer

Het doel van dit leerblok is om jou te informeren over AVG. Daarbij willen we benadrukken dat we geen juridisch advies geven. We hebben ons uiterste best gedaan de informatie zo helder en correct mogelijk weer te geven. Mocht er echter foutieve of onvolledige informatie in dit leerblok staan, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk.

U kunt hier een individueel leerblok aanschaffen van Edutrainers Academy. Wanneer u behoefte heeft om meer leerblokken aan te schaffen, of wanneer u andere vragen of verzoeken heeft, neem gerust contact met ons op.

Neem contact op!

Veel plezier met leren!

In dit leerblok gaan we in op de rol van AVG en gegevenbescherming in de school. Heb je het leerblok AVG: de basis nog niet gevolgd, dan raden we je aan dit leerblok eerst te volgen.

Domein: Digitale bronnen

Competentie: Managen, beschermen en delenLDNa dit leerblok:
weet je welke personen in een organisatie verantwoordelijk zijn voor het beschermen van data;

weet je hoe je een beveiligingsrisico en/of een datalek kunt herkennen;
weet je welke plichten je als organisatie hebt op het gebied van gegevenbescherming;
weet je welke rechten ouders en leerlingen hebben ten aanzien van AVG en gegevenbescherming.TTijdsduur:

30 minuten

VKVoorkennis:

Je hebt het leerblok AVG: de basis gevolgd of je beheerst deze kennis al.


Disclaimer

Het doel van dit leerblok is om jou te informeren over AVG. Daarbij willen we benadrukken dat we geen juridisch advies geven. We hebben ons uiterste best gedaan de informatie zo helder en correct mogelijk weer te geven. Mocht er echter foutieve of onvolledige informatie in dit leerblok staan, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk.


U kunt hier een individueel leerblok aanschaffen van Edutrainers Academy. Wanneer u behoefte heeft om meer leerblokken aan te schaffen, of wanneer u andere vragen of verzoeken heeft, neem gerust contact met ons op.

Neem contact op!

Veel plezier met leren!

Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens gebeurt binnen een schoolorganisatie op verschillende manieren. Je praat over jouw leerlingen, ouders en collega’s. Voorbeelden daarvan zijn gesprekken, documenten zoals  cijferlijsten, foto's van een introductie-activiteit, dossiers in een leerlingvolgsysteem etc. Het vraagt van jou, als (onderdeel van) de organisatie, om altijd zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. In dit leerblok word je meegenomen in het begrip zorgvuldig omgaan met die gegevens, waarbij je zowel inzicht krijgt in wat kan en mag, maar ook wat je zelf kunt doen aan het veilig houden van je account om alle gegevens zorgvuldig te bewaren.


Domein: digitale bronnen

Competentie: managen, delen en beschermen

Na dit leerblok:

    weet je welke gegevens van anderen je wel en niet zomaar mag inzien;
    weet je waaraan een sterk wachtwoord voldoet;
    weet je hoe je bestanden veilig kan delen.

 Tijdsduur:

30 minuten

Voorkennis:

Je hebt het leerblok AVG: de basis en AVG: op school gevolgd of je beheerst deze kennis al.

Disclaimer 

Het doel van dit leerblok is om jou te informeren over AVG. Daarbij willen we benadrukken dat we geen juridisch advies geven. We hebben ons uiterste best gedaan de informatie zo helder en correct mogelijk weer te geven. Mocht er echter foutieve of onvolledige informatie in dit leerblok staan, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk.

U kunt hier een individueel leerblok aanschaffen van Edutrainers Academy. Wanneer u behoefte heeft om meer leerblokken aan te schaffen, of wanneer u andere vragen of verzoeken heeft, neem gerust contact met ons op.

Neem contact op!

Veel plezier met leren!

In de onderwijspraktijk worden veel verschillende applicaties, websites of andere programma's gebruikt. Een leuke quiz uit die nieuwe app (denk aan Kahoot, Socrative of een andere applicatie) is zo gebruikt, even gauw online samenwerken is snel gedaan.
Hoewel het gebruik erg praktisch en vaak eenvoudig is, is het wel van belang om goed na te gaan of het door jouw gekozen programma wel voldoet aan de AVG-afspraken. Want, zoals je uit eerdere leerblokken hebt geleerd, weet je dat je niet zomaar data mag laten opslaan van anderen zonder toestemming en dat de data die je op school verkrijgt/ontwikkelt eigendom is van school.

In dit leerblok word je meegenomen in een aantal verschillende onderwerpen die van toepassing zijn op jou als docent, waaronder verwerkersovereenkomsten, hoe om te gaan met toetsing en inzage en AVG en de burcht-metafoor van Nico Juist, een metafoor die je helpt om goed te bepalen waar een applicatie in je organisatie past.

apps en tools

Domein: digitale bronnen

Competentie: selecteren

Na dit leerblok:

weet je hoe een verwerkersovereenkomst bijdraagt aan het veilig gebruiken van apps, websites of andere programma's;
weet je wat de burcht-metafoor is en werkt en hoe je dit model goed kunt inzetten in jouw organisatie;
weet je hoe je veilig omgaat met social media.

 Tijdsduur:

30 minuten

Voorkennis:

Je hebt het leerblok AVG: de basis, AVG: op school, AVG: zorgvuldig omgaan met gegevens gevolgd of je beheerst deze kennis al.


Disclaimer

Het doel van dit leerblok is om jou te informeren over AVG. Daarbij willen we benadrukken dat we geen juridisch advies geven. We hebben ons uiterste best gedaan de informatie zo helder en correct mogelijk weer te geven. Mocht er echter foutieve of onvolledige informatie in dit leerblok staan, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk.


U kunt hier een individueel leerblok aanschaffen van Edutrainers Academy. Wanneer u behoefte heeft om meer leerblokken aan te schaffen, of wanneer u andere vragen of verzoeken heeft, neem gerust contact met ons op.

Neem contact op!

Veel plezier met leren!