AVG: iedere leraar privacyproof

Waarschijnlijk heb je de afkorting AVG (of het Engelstalige GDPR) al ergens voorbij zien komen. Misschien vraag je je af hoe deze wetgeving invloed heeft op jouw werk als leraar. Kun je nog wel de digitale tools gebruiken? Welke gegevens mag je wel en niet delen met ouders? En hoe zit het met de elektronische leeromgeving?

Domein: digitale bronnen

Competentie: managen, beschermen & delen

Na dit leerblok:

  • waarom de AVG is ingevoerd.
  • wat de belangrijkste veranderingen in de wet zijn;
  • welke onderdelen van de wet betrekking hebben op jouw werk als leraar. 
Hoe is dit leerpad opgebouwd?

Dit zijn de drie belangrijkste onderdelen van het leerpad:

1. Waarom is privacy belangrijk?
We beginnen met een introductie van het begrip privacy. Waarom is dit belangrijk en ben jij je bewust van wat er met je gegevens gebeurt?

2. De basis van de 

AVG
We leggen in dit deel de belangrijkste consequenties van de AVG uit. We gaan hier niet te diep op in, maar vinden het wel belangrijk om je bewust te maken van wat de AVG inhoudt en welke onderdelen voor jou als leraar belangrijk zijn om te weten.

3. De 

AVG in de praktijk
In dit laatste deel geven we een aantal praktische voorbeelden van het effect van de nieuwe wet; op welke manier gaat de AVG effect hebben op jouw dagelijkse werkzaamheden en wat kun je zelf doen om op een bewustere manier met je eigen privacy én de privacy van je leerlingen om te gaan.

De focus ligt in dit leerpad op jou als leraar en alleen die onderdelen van de 

AVG die voor jou relevant zijn om te weten. Wil je meer weten over de nieuwe wet? Dan vind je op verschillende plekken in dit leerpad links naar relevante websites.

AVG - iedere leraar privacyproof
Domein: digitale bronnen
02:00 uren | € 25,00