AVG voor werknemers: wat moet je weten?

Waarschijnlijk heb je de afkorting AVG (of het Engelstalige GDPR) al ergens voorbij zien komen de afgelopen tijd. En misschien vraag je je af hoe deze nieuwe wetgeving straks invloed gaat hebben op jou als werknemer. Welke gegevens mag je wel en niet delen met klanten? En hoe zit het met het CRM-systeem? In dit leerpad ontdek je waarom de AVG wordt ingevoerd, wat de belangrijkste veranderingen in de wet zijn en welke onderdelen van de wet betrekking hebben op jou als werknemer.


Hoe is dit leerpad opgebouwd?

Dit zijn de drie belangrijkste onderdelen van het leerpad:

1. Waarom is privacy belangrijk?
We beginnen met een introductie van het begrip privacy. Waarom is dit belangrijk en ben jij je bewust van wat er met je gegevens gebeurt?

2. De basis van de AVG
We leggen in dit deel de belangrijkste consequenties van de AVG uit. We gaan hier niet te diep op in, maar vinden het wel belangrijk om je bewust te maken van wat de AVG inhoudt en welke onderdelen voor jou als werknemer belangrijk zijn om te weten.

3. De AVG in de praktijk
In dit laatste deel geven we een aantal praktische voorbeelden van het effect van de nieuwe wet; op welke manier gaat de AVG effect hebben op jouw dagelijkse werkzaamheden en wat kun je zelf doen om op een bewustere manier met je eigen privacy én de privacy van je klanten om te gaan.

De focus ligt in dit leerpad op jou als werknemer en alleen die onderdelen van de AVG die voor jou relevant zijn om te weten. Wil je meer weten over de nieuwe wet? Dan vind je op verschillende plekken in dit leerpad links naar relevante websites. 

AVG voor werknemers: wat moet je weten?
Domein: digitale bronnen
00:00 uren | € 25,00