G Suite: laat leerlingen van elkaar leren

Ken je dat? Leerlingen voegen voor een gezamenlijk werkstuk alle stukken bij elkaar, zonder verder nog kritisch naar elkaars werk te kijken. Hoe stimuleer je meer interactie bij het samenwerken? En hoe kun je de digitale apps van Google Suite daarbij inzetten? Daarover gaat dit leerblok.

Domein: lesgeven en leren

Competentie: samenwerkend leren


leerdoelenNa dit leerblok:

  • ken je de meerwaarde van online interactie bij samenwerkend leren;
  • kun je leerlingen bewust maken van de regels bij online interactie;
  • kun je de opmerkingenfunctie in G Suite gebruiken om online interactie te stimuleren.

tijdTijdsduur:

15 minuten

voorkennisVoorkennis:

  • Je hebt het leerblok G Suite: de basis van Google documenten gevolgd of je beheerst deze vaardigheden al.
  • Je hebt het leerblok G Suite: samenwerkend leren gevolgd of je beheerst deze kennis al.

nodigBenodigdheden:

G Suite: laat leerlingen van elkaar leren
Domein: lesgeven en leren
00:00 uren | € 25,00