AVG: privacyproof omgaan met bronnen

Je werkt als leraar dagelijks met privacygevoelige informatie. Denk aan cijferlijsten of verslagen met leerlinggegevens. Hoe ga je daar zorgvuldig mee om? Daarover gaat dit leerblok.

Domein: digitale geletterdheid

Competentie: verantwoordelijk gebruik

Na dit leerblok:
  • kun je sterke wachtwoorden maken; 
  • kun je bestanden beveiligen; 
  • kun je zorgvuldig omgaan met beeldmateriaal van leerlingen; 
  • kun je zorgvuldig omgaan met privacygevoelige papieren.
Tijdsduur:

20 minuten

Voorkennis:

Je hebt het leerblok AVG: de basis gevolgd of je beheerst deze kennis al.


Disclaimer

Het doel van dit leerblok is om docenten en onderwijsondersteunend personeel te informeren over de AVG. Daarbij willen we benadrukken dat we geen juridisch advies geven. We hebben ons uiterste best gedaan de informatie zo helder en correct mogelijk weer te geven. Mocht er echter foutieve of onvolledige informatie in dit leerblok staan, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk.

AVG: privacyproof omgaan met bronnen
AVG
00:00 uren | € 25,00