AVG: de basis

Een selfie maken met je klas en deze op Instagram zetten, een printje van de cijferlijst in de printer laten liggen, activerende apps & tools gebruiken in je les. Voortaan moet je je bij al deze situaties bewust zijn van de privacygevoeligheid. Hoe jij ervoor zorgt dat je voldoet aan de privacyvoorwaarden leer je in dit leerblok.

Domein: digitale bronnen

Competentie: managen, beschermen en delen

Na dit leerblok:
  • weet je wat de AVG te maken heeft met jouw dagelijkse lespraktijk;
  • weet je wat je moet doen bij een datalek;
  • weet je wie er een rol spelen bij privacyproof werken.
Tijdsduur:

20 minuten

Voorkennis:

Geen specifieke voorkennis nodig.


Disclaimer

Het doel van dit leerblok is om docenten en onderwijsondersteunend personeel te informeren over de AVG. Daarbij willen we benadrukken dat we geen juridisch advies geven. We hebben ons uiterste best gedaan de informatie zo helder en correct mogelijk weer te geven. Mocht er echter foutieve of onvolledige informatie in dit leerblok staan, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk.
AVG: de basis
AVG
00:00 uren | € 25,00